kabuk kırılma direnci

kabuk kırılma direnci İng. shell breaking strength

Kanatlılarda yumurta kabuğu kalitesini belirlemek için yumurtaya özel aletle basınç uygulayarak kırılma direncinin tespit edilmesi.


kabuk kırılma direnci için benzer kelimeler


kabuk kırılma direnci, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'b', 'u', 'k', ' ', 'k', 'ı', 'r', 'ı', 'l', 'm', 'a', ' ', 'd', 'i', 'r', 'e', 'n', 'c', 'i', şeklindedir.
kabuk kırılma direnci kelimesinin tersten yazılışı icnerid amlırık kubak diziliminde gösterilir.