kadıbaş tiken

kadıbaş tiken

Küre biçiminde, uçlarına doğru gittikçe morumsu renkte olan dikenli bir bitki.


kadıbaş tiken için benzer kelimeler


kadıbaş tiken, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'd', 'ı', 'b', 'a', 'ş', ' ', 't', 'i', 'k', 'e', 'n', şeklindedir.
kadıbaş tiken kelimesinin tersten yazılışı nekit şabıdak diziliminde gösterilir.