tiken

tiken Fr. Aguillon
tiken

Diken.


tiken için benzer kelimeler


tiken, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'i', 'k', 'e', 'n', şeklindedir.
tiken kelimesinin tersten yazılışı nekit diziliminde gösterilir.