kafatası boşluğu

kafatası boşluğu İng. cavum cranii

anat. İçerisinde beyin, beyincik ve hipofiz bezi gibi yapıları taşıyan, kafatası kemikleri tarafından oluşturulmuş boşluk, beyin boşluğu, kavum krani.


kafatası boşluğu için benzer kelimeler


kafatası boşluğu, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'f', 'a', 't', 'a', 's', 'ı', ' ', 'b', 'o', 'ş', 'l', 'u', 'ğ', 'u', şeklindedir.
kafatası boşluğu kelimesinin tersten yazılışı uğulşob ısatafak diziliminde gösterilir.