kalaazar kamçılısı

kalaazar kamçılısı Lat. Leishmania donovani

2-5 mikron büyüklüğünde, yuvarlak ya da söbemsi olup, konakçı vücudunda hemen bütün dokulara yerleşerek kalaazar hastalığını oluşturan birgözeli asalak.


kalaazar kamçılısı için benzer kelimeler


kalaazar kamçılısı, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'l', 'a', 'a', 'z', 'a', 'r', ' ', 'k', 'a', 'm', 'ç', 'ı', 'l', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
kalaazar kamçılısı kelimesinin tersten yazılışı ısılıçmak razaalak diziliminde gösterilir.