kalamin

kalamin Fr. calamine

a. (l ince okunur) min. 1. Doğada az bulunan, güç işlenen, hidratlı çinko silikat. 2. Havada, yüksek ısıda işlenen metal parçaların yüzeyinde oluşan oksit katmanı.


kalamin İng. calamine

1.Formülü Zn(OH)2.Zn3Si2O7.H2O olan, doğal çinkosilikat. 2.Çinkokarbonatın özel adı. (smith sonite). 3.Doğal çinkokarbonat, aynı zamanda ilaç olarak kullanılan çinko karbonatın sudaki süspansiyonuna verilen ad.


kalamin İng. calamine

% Yüzde 98 çinko oksitle az miktarda demir oksitten oluşan, antiseptik, dezenfektan ve koruyucu ve yumuşatıcı amaçla merhem veya losyon hâlinde kullanılan bir ilaç.


kalamin, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'l', 'a', 'm', 'i', 'n', şeklindedir.
kalamin kelimesinin tersten yazılışı nimalak diziliminde gösterilir.