kalbin yer değiştirmesi

kalbin yer değiştirmesi Lat. ectopia cordis

Kalbin doğuştan, göğüs boşluğu dışında deri altında veya karın boşluğunda biçimlenmesi, ektopiya kordis, kalp ektopisi.


kalbin yer değiştirmesi için benzer kelimeler


kalbin yer değiştirmesi, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'l', 'b', 'i', 'n', ' ', 'y', 'e', 'r', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 't', 'i', 'r', 'm', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
kalbin yer değiştirmesi kelimesinin tersten yazılışı isemritşiğed rey niblak diziliminde gösterilir.