kalbine göre

kalbine göre

gönlüne göre: Allah kalbine göre verdi.


kalbine göre için benzer kelimeler


kalbine göre, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'l', 'b', 'i', 'n', 'e', ' ', 'g', 'ö', 'r', 'e', şeklindedir.
kalbine göre kelimesinin tersten yazılışı erög eniblak diziliminde gösterilir.