kaldırım kabadayısı

kaldırım kabadayısı

a. Basit, seviyesiz veya ucuz kahramanlık gösterisinde bulunan kimse.


kaldırım kabadayısı için benzer kelimeler


kaldırım kabadayısı, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'l', 'd', 'ı', 'r', 'ı', 'm', ' ', 'k', 'a', 'b', 'a', 'd', 'a', 'y', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
kaldırım kabadayısı kelimesinin tersten yazılışı ısıyadabak mırıdlak diziliminde gösterilir.