kalıksız öpkence

kalıksız öpkence Fr. Atélectasie, état fœtal du poumon, pneumonie marginale, apneumatosis
kalıksız öpkence Fr. Apneumatosis

kalıksız öpkence için benzer kelimeler


kalıksız öpkence, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'l', 'ı', 'k', 's', 'ı', 'z', ' ', 'ö', 'p', 'k', 'e', 'n', 'c', 'e', şeklindedir.
kalıksız öpkence kelimesinin tersten yazılışı ecnekpö zıskılak diziliminde gösterilir.