kalınlık ayarı

kalınlık ayarı İng. bass (tone) control

TV. Almacın ses bölümünde, kalın seslerin yani alçak yinelenimlerin düzgün alınması için yapılan ayar.


kalınlık ayarı için benzer kelimeler


kalınlık ayarı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'l', 'ı', 'n', 'l', 'ı', 'k', ' ', 'a', 'y', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
kalınlık ayarı kelimesinin tersten yazılışı ıraya kılnılak diziliminde gösterilir.