kalıp sigarası

kalıp sigarası

a. esk. Sigara sarma makinesinden çıkmış sigara: “Derdi gücü benden birkaç kalıp sigarası almaktır.” -Y. K. Karaosmanoğlu.


kalıp sigarası için benzer kelimeler


kalıp sigarası, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'l', 'ı', 'p', ' ', 's', 'i', 'g', 'a', 'r', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
kalıp sigarası kelimesinin tersten yazılışı ısaragis pılak diziliminde gösterilir.