kalite kontrol çemberleri

kalite kontrol çemberleri İng. total quality circles

Esnek üretimin temel ögelerinden biri olan ve toplam kalite kontrolü çerçevesinde işyerindeki verimliliği artırmak için mevcut sorunları belirleyerek çözüm yolları önermek amacıyla, işçilerin gönüllü katılımıyla oluşturulan sorun çözüm grupları. krş. sıfır hatalı üretim, tam zamanında üretim


kalite kontrol çemberleri için benzer kelimeler


kalite kontrol çemberleri, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'l', 'i', 't', 'e', ' ', 'k', 'o', 'n', 't', 'r', 'o', 'l', ' ', 'ç', 'e', 'm', 'b', 'e', 'r', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
kalite kontrol çemberleri kelimesinin tersten yazılışı irelrebmeç lortnok etilak diziliminde gösterilir.