kalkan beze kesim

kalkan beze kesim Fr. Thyrotomie

kalkan beze kesim için benzer kelimeler


kalkan beze kesim, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'l', 'k', 'a', 'n', ' ', 'b', 'e', 'z', 'e', ' ', 'k', 'e', 's', 'i', 'm', şeklindedir.
kalkan beze kesim kelimesinin tersten yazılışı misek ezeb naklak diziliminde gösterilir.