kalkımak, (kalgımak)

kalkımak, (kalgımak)

Sıçramak, hoplamak, kalkmak


kalkımak, (kalgımak) için benzer kelimeler


kalkımak, (kalgımak), 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'l', 'k', 'ı', 'm', 'a', 'k', ',', ' ', '(', 'k', 'a', 'l', 'g', 'ı', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
kalkımak, (kalgımak) kelimesinin tersten yazılışı )kamıglak( ,kamıklak diziliminde gösterilir.