kalkınma bankacılığı

kalkınma bankacılığı İng. development banking

Sermaye piyasasının gelişmediği ülkelerde, yatırım sermayesi yetersizliğini gidermek ve teknik yardım sağlamak yoluyla girişimcilerin temel sanayilere yatırım yapmak konusundaki korku ve kararsızlıklarını ortadan kaldırarak sanayileşmeyi hızlandırmak amacıyla etkinlikte bulunan bankacılık.


kalkınma bankacılığı için benzer kelimeler


kalkınma bankacılığı, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'l', 'k', 'ı', 'n', 'm', 'a', ' ', 'b', 'a', 'n', 'k', 'a', 'c', 'ı', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
kalkınma bankacılığı kelimesinin tersten yazılışı ığılıcaknab amnıklak diziliminde gösterilir.