kalkınma programları

kalkınma programları İng. development programs, economic development programs

1. Ülke içindeki bir yerleşim birimine veya ülkenin bütününe yönelik izlenecek iktisadi, sosyal ve kültürel politikalar bütünü. 2. bk. yıllık program


kalkınma programları için benzer kelimeler


kalkınma programları, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'l', 'k', 'ı', 'n', 'm', 'a', ' ', 'p', 'r', 'o', 'g', 'r', 'a', 'm', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
kalkınma programları kelimesinin tersten yazılışı ıralmargorp amnıklak diziliminde gösterilir.