kama

kama

a. 1. Silah olarak kullanılan, ucu sivri, iki ağzı da keskin uzun bıçak: “Bu bıçak, sapına bez sarılmış, küçük çapta bir kamaydı.” -S. F. Abasıyanık. 2. mdn. Açılmış olan boşluklarda tavan ve yanlardan taş veya cevher parçalarının düşmesini önlemek amacıyla tahkimat elemanları üstüne veya arkasına yerleştirilen bir tahkimat parçası. 3. Kütüğü yarmak için kullanılan ucu sivri, yassı, enli çivi, takoz, kıskı. 4. ask. Topun gerisini kapayan kapak: “Köy değirmenlerinde top kaması döküldüğüne şahit oldum.” -A. Gündüz. 5. hlk. Oyunda kazanılan her parti. 6. hlk. Oyunda sayı.


kama

Oyunda sayı.


kama İng. wedge

Bir gerçek doğrusal uzayın (…)koşullarını gerçekleyen (…)altkümesi.


kama İng. wedge
kama Fr. coin

(fizik)


kama Fr. cheville

Çifteker parçalarının birleştirilmesinde kullanılan özel parçalar.


kama Osm. kama
kama

1. Tırpan bıçağının bulunduğu yerden kaymasını önlemek amacıyla tırpan bileziği ile tırpan sopası arasına sıkıştırılan yassı ağaç parçası. (Büyükdivan köyü -Çorum; Yenikent *Beyşehir -Konya) 2. Pulluktan anaya takılan ucu sivri demir. (Sarıköy *Beyşehir -Konya)


Kama

Rize ili, İkizdere ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Kama Fr. Coin

kama için benzer kelimeler


kama, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'm', 'a', şeklindedir.
kama kelimesinin tersten yazılışı amak diziliminde gösterilir.