kamak

kamak

Fırıncıların kullandıkları ucu eğri sırık.


kamak

Beceriksiz, tembel, uyuşuk


kamak için benzer kelimeler


kamak, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
kamak kelimesinin tersten yazılışı kamak diziliminde gösterilir.