kamal

kamal

Kusur : Bu çocuğun hiç kamalı yoktur.


kamal

Kemal, özel isim


kamal, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'm', 'a', 'l', şeklindedir.
kamal kelimesinin tersten yazılışı lamak diziliminde gösterilir.