kamalak

kamalak

Sarı katran çıkarılan bir çeşit çam ağacı.


kamalak

1. Karlı havada kanatları ıslanarak uçamayan keklik. 2. Altı aylık ve daha büyük keklik yavrusu.


kamalak

Tane : On kamalak biber aldım on beş kuruş.


kamalak

1. Korkak, şaşkın, uyuşuk. 2. Yürümekte güçlük çeken adam.


kamalak

Çam ağacının reçineli tabakası, soymuk.


kamalak

Sedir.


kamalak

Hasta tavuk.


kamalak için benzer kelimeler


kamalak, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'm', 'a', 'l', 'a', 'k', şeklindedir.
kamalak kelimesinin tersten yazılışı kalamak diziliminde gösterilir.