kamamak

kamamak

1. Kapatmak. 2. Kilitlemek. 3. Perçinlemek, tutturmak, pekiştirmek.


kamamak

Yamamak.


kamamak

1. Birini eleştirmek. 2. Desteklemek : Senin sözleri ben kamadım.


kamamak

Yakalamak, bir yerde kıstırmak (bir kimseyi) : Düşmanı orada kamadım.


kamamak

1. Örtmek, kapamak (kapı, pencere vb. için). 2. Bıçak, çakı vb. araçların ağzını kapatmak, ucunu gizlemek. 3. Birini bir yere sıkıştırmak.


kamamak

Çivilemek, perçinlemek, çakmak


kamamak, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'm', 'a', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
kamamak kelimesinin tersten yazılışı kamamak diziliminde gösterilir.