kamamsı

kamamsı Fr. Ensiforme
kamamsı Fr. Xiphoïde
kamamsı Osm. hançerî

(biyoloji)


kamamsı için benzer kelimeler


kamamsı, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'm', 'a', 'm', 's', 'ı', şeklindedir.
kamamsı kelimesinin tersten yazılışı ısmamak diziliminde gösterilir.