kamanço

kamanço İt. cangia

a. argo Yükleme, aktarma, elden ele geçirme.


kamanço için benzer kelimeler


kamanço, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, o harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'm', 'a', 'n', 'ç', 'o', şeklindedir.
kamanço kelimesinin tersten yazılışı oçnamak diziliminde gösterilir.