kamantı

kamantı

Tarlayı sularken yüksek yerlere su çıkarmak için açılan ark.


kamantı, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'm', 'a', 'n', 't', 'ı', şeklindedir.
kamantı kelimesinin tersten yazılışı ıtnamak diziliminde gösterilir.