kamaşim

kamaşim Fr. Eblouissement

kamaşim, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'm', 'a', 'ş', 'i', 'm', şeklindedir.
kamaşim kelimesinin tersten yazılışı mişamak diziliminde gösterilir.