kambi

kambi İng. kambi

Gardeneai Lucida 'dan elde edilen vernik yapımında kullanılan parlak reçineye benzeyen aromatik zamk.


kambi, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'm', 'b', 'i', şeklindedir.
kambi kelimesinin tersten yazılışı ibmak diziliminde gösterilir.