kambiyo belgitleri

kambiyo belgitleri İng. bills in foreign currency, currency bills

Belgitteki imzanın elyazısı ile atılması koşuluna bağlı ve yasasına göre buyruğuna yazılı sayılan çek, ödek ve borç belgitleri.


kambiyo belgitleri için benzer kelimeler


kambiyo belgitleri, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'm', 'b', 'i', 'y', 'o', ' ', 'b', 'e', 'l', 'g', 'i', 't', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
kambiyo belgitleri kelimesinin tersten yazılışı ireltigleb oyibmak diziliminde gösterilir.