kamçı

kamçı

a. 1. Bir ucuna ip, deri vb. bağlı vurma, dövme aracı: “İnce ve uzun parmaklı elleri kamçı tutmasını bilmiyor.” -Y. K. Karaosmanoğlu. 2. den. Bir ucu bir yere bağlı, öbür ucu herhangi bir işte kullanılmak için serbest bırakılan halat. 3. biy. Spermatozoitlerde ve bazı tek hücreli hayvanlarda hareketi sağlayan ipliksi organ.


kamçı

Filiz, sürgün.


kamçı İng. whip

Kamçılılarda devim örgenciği.


kamçı İng. whip

Erkek eşey hücrelerinde, bazı bir hücreli hayvanlarda, yakalı kamçılı sünger hücrelerinde, bazı epitel hücrelerinde vb. bulunan harekete yarayan iplik biçimindeki uzantı.


kamçı İng. flagellum
kamçı Fr. flagalle

(zooloji)


kamçı İng. flagellum

Hücrelerin yüzeyinden dışarı doğru uzanan, protein yapısında, hareketi sağlayan organel, flagella.


kamçı İng. flagellum

1. Bakteri vücudundan çıkan çok ince, uzun, dalgalı, kamçı biçiminde ve flagellin adı verilen proteinden yapılmış hareket organeli, flagella. 2. Birçok protozoonda hareket organeli olarak görev yapan uzun hareketli, kırbaç biçiminde, hücre hareketinden sorumlu organel, flagellum.


kamçı İng. whip

(Lat. flagellum): Erkek eşeylik gözelerinde, bazı birgözeli hayvanlarda, yakalı-kamçılı gözelerde v.b. bulunan, hareket eden ya da harekete yarayan iplik biçimindeki uzantı.


kamçı

Kısa kılıç


kamçı için benzer kelimeler


kamçı, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'm', 'ç', 'ı', şeklindedir.
kamçı kelimesinin tersten yazılışı ıçmak diziliminde gösterilir.