kamera posteriyör bulbi

kamera posteriyör bulbi İng. camera posterior bulbi

anat. Lens ile iris arasında yer alan boşluk.


kamera posteriyör bulbi için benzer kelimeler


kamera posteriyör bulbi, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'm', 'e', 'r', 'a', ' ', 'p', 'o', 's', 't', 'e', 'r', 'i', 'y', 'ö', 'r', ' ', 'b', 'u', 'l', 'b', 'i', şeklindedir.
kamera posteriyör bulbi kelimesinin tersten yazılışı iblub röyiretsop aremak diziliminde gösterilir.