kameraman

kameraman Fr. cameraman

a. sin. ve TV Alıcıyı doğrudan doğruya çalıştıran ve yöneten, alıcı hareketlerini gerçekleştiren, görüntülerin filme alınmasını sağlayan kimse, çekimci.


kameraman, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'm', 'e', 'r', 'a', 'm', 'a', 'n', şeklindedir.
kameraman kelimesinin tersten yazılışı namaremak diziliminde gösterilir.