kamıkçıl dirgerlik (köngülü)

kamıkçıl dirgerlik (köngülü) Fr. İatrochimie, Chimiatrie

kamıkçıl dirgerlik (köngülü) için benzer kelimeler


kamıkçıl dirgerlik (köngülü), 28 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'm', 'ı', 'k', 'ç', 'ı', 'l', ' ', 'd', 'i', 'r', 'g', 'e', 'r', 'l', 'i', 'k', ' ', '(', 'k', 'ö', 'n', 'g', 'ü', 'l', 'ü', ')', şeklindedir.
kamıkçıl dirgerlik (köngülü) kelimesinin tersten yazılışı )ülügnök( kilregrid lıçkımak diziliminde gösterilir.