kamil

kamil

< Ar. kâmil: kâmil


kâmil Ar. k¥mil

sf. (kâ:mil) esk. Yetkin, erişkin, eksiksiz, ağırbaşlı, mükemmel.


Kâmil Köken: Ar.

Cinsiyet: Erkek 1. Olgun, yetkin kimse. 2. Kültürlü, bilgili, bilgin. 3. Bütün, tam, eksiksiz.


Kâmil

Çorum ili, Kâmil bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


kamil için benzer kelimeler


kamil, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'm', 'i', 'l', şeklindedir.
kamil kelimesinin tersten yazılışı limak diziliminde gösterilir.