kamılam

kamılam Fr. Généralisation

kamılam, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'm', 'ı', 'l', 'a', 'm', şeklindedir.
kamılam kelimesinin tersten yazılışı malımak diziliminde gösterilir.