kamping

kamping Fr. camping

a. Kamp kurma yeri.


kamping, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, g harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'm', 'p', 'i', 'n', 'g', şeklindedir.
kamping kelimesinin tersten yazılışı gnipmak diziliminde gösterilir.