kampodeiform lârva

kampodeiform lârva İng. campodeiform

(Yun. kampe: tırtıl; eidos: şekil) İyi gelişmiş bacak ve antenleri olan uzun yassı larva.


kampodeiform lârva için benzer kelimeler


kampodeiform lârva, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'm', 'p', 'o', 'd', 'e', 'i', 'f', 'o', 'r', 'm', ' ', 'l', 'â', 'r', 'v', 'a', şeklindedir.
kampodeiform lârva kelimesinin tersten yazılışı avrâl mrofiedopmak diziliminde gösterilir.