kamu seçme teorisi

kamu seçme teorisi

bk. kamu tercihi kuramı


kamu seçme teorisi için benzer kelimeler


kamu seçme teorisi, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'm', 'u', ' ', 's', 'e', 'ç', 'm', 'e', ' ', 't', 'e', 'o', 'r', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
kamu seçme teorisi kelimesinin tersten yazılışı isiroet emçes umak diziliminde gösterilir.