kamuoyu

kamuoyu

a. Bir konuyla ilgili halkın genel düşüncesi, halkoyu, amme efkârı, efkârıumumiye: “Kanun, ... 13'üncü maddede yer alan genel sınırlamalar dışında... kamuoyunun serbestçe oluşmasını engelleyici kayıtlar koyamaz.” -Anayasa.


kamuoyu İng. public opinion

1. Toplumsal yaşamın olay ve olguları konusunda toplumsal kümelerin ya da toplumun ortaklaşa yargısını yansıtan düşünce ve kavramların toplamı. 2. Bir insanın eylemleri konusunda çevresindekilerin onaylayıcı ya da kınayıcı tutumları.


kamuoyu için benzer kelimeler


kamuoyu, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'm', 'u', 'o', 'y', 'u', şeklindedir.
kamuoyu kelimesinin tersten yazılışı uyoumak diziliminde gösterilir.