kamusal katılım

kamusal katılım İng. public participation, community participation

Bir yerel topluluğun üyelerinin, yaşadıkları çevreyi etkileyen siyasa, tasar, izlence ve vargıların oluşturulmasında görev almalarını, tasarlama örgenlerinin karşı karşıya bulundukları seçenekler üzerinde görüş belirtmelerini sağlayan elerkil çalışma yöntemi. bk. kullanıcı katılımı.


kamusal katılım için benzer kelimeler


kamusal katılım, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'm', 'u', 's', 'a', 'l', ' ', 'k', 'a', 't', 'ı', 'l', 'ı', 'm', şeklindedir.
kamusal katılım kelimesinin tersten yazılışı mılıtak lasumak diziliminde gösterilir.