kan albümini

kan albümini İng. blood albumin

Suda ve alkolde çözünen, kan serumundan hazırlanan bir albümin türü.


kan albümini için benzer kelimeler


kan albümini, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'n', ' ', 'a', 'l', 'b', 'ü', 'm', 'i', 'n', 'i', şeklindedir.
kan albümini kelimesinin tersten yazılışı inimübla nak diziliminde gösterilir.