kan

kan

a. 1. Atardamar ve toplardamarların içinde dolaşarak hücrelerde özümleme, yadımlama görevlerini sağlayan plazma ve yuvarlardan oluşmuş kırmızı renkli sıvı: “Cebinden çıkardığı mendille ellerine bulaşan kanları silerek haykırdı.” -Ö. Seyfettin. 2. mec. Soy: O da benim kanımdan.


kan Fr. Sang
kan

Mutfak


kan

Verimli toprak.


kan

Direk; tandırbaşının tahta eşiği


kan

Kan// kan etmek: feryat hâlinde olmak// kan leşi goturmak: katliam olmak, kan gövdeyi götürmek


kan İng. blood

Hayvanlarda vücut boşluğu içinde ya da kapalı damarlar içerisinde dolaşan hücreler ile oksijen, karbondioksit, hormonlar, besin, boşaltım ve bağışıklık maddelerini taşıyan sıvı. Omurgalılarda oksijenin ve karbondioksitin taşınmasında görev yapan kırmızı kan hücreleri ile organizmanın savunmasında görev yapan beyaz kan hücreleri ve kanın pıhtılaşmasında görevli olan kan pulcukları ve serumdan oluşur.


kan İng. blood

İlkellere göre insana güç ve dirim veren, ruhu barındıran, kötülüğü uzaklaştıran, pisliği arıtan erginleme törenlerinde, kan kardeşliğinde, büyücülükte, beslenmede önemli yeri olan sıvı.


kan İng. blood

Eritrosit, lokosit, trombosit, protein ve serumdan oluşan, pH’sı 7,35-7,45 arasında, yoğunluğu 1,056 g/mL olan karmaşık bir vucut sıvısı.


kan Osm. dem

(biyoloji, zooloji)


kan İng. blood

1. Omurgalılarda oksijenin ve karbondioksitin taşınmasında görevli kırmızı kan hücreleri, organizmanın savunmasında görevli beyaz kan hücreleri ve kanın pıhtılaşmasında görevli olan kan pulcukları ve plazmadan oluşan sıvısal doku. 2. Kan proteini, kıl, mide içeriği ve idrar vb. yabancı maddeden arındırılmış temiz, taze, bütün veya suyu alınmış hayvan kanının hızlı bir biçimde dondurulması veya soğutulmasıyla elde edilen ürün, hayvan kanı.


kan İng. blood

Hayvanlarda, vücut boşluğu ya da kan damarı sistemi içinde dolaşan sıvı halinde bir dokudur. Vücudun başlıca bölgelerine oksijen ve besin maddeleri taşır, karbondioksit ve diğer boşaltım maddelerini toplar.


kan

1. Suç, cinayet. 2. Ceza, cerime, diyet


kân

1. Çıkıntılı pervaz. 2. Toprak sekinin çevresine yapılan odun çerçeve. 3. Büyük kereste. 4. Dört köşeli yontulmuş direk, hatıl. 5. Ambar yapımında kullanılan tahtaların kalın kenar parçaları. 10x10 ya da 15x15 kalınlığında biçilmiş köşeli kereste.


kan için benzer kelimeler


kan, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'n', şeklindedir.
kan kelimesinin tersten yazılışı nak diziliminde gösterilir.