kandır altı

kandır altı Fr. Hypoderme

kandır altı için benzer kelimeler


kandır altı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'n', 'd', 'ı', 'r', ' ', 'a', 'l', 't', 'ı', şeklindedir.
kandır altı kelimesinin tersten yazılışı ıtla rıdnak diziliminde gösterilir.