kandır yalımı

kandır yalımı Fr. Chorionitis

kandır yalımı için benzer kelimeler


kandır yalımı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'n', 'd', 'ı', 'r', ' ', 'y', 'a', 'l', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
kandır yalımı kelimesinin tersten yazılışı ımılay rıdnak diziliminde gösterilir.