kandış atmak

kandış atmak

Gösteriş yapmak, kırıtmak.


kandış atmak için benzer kelimeler


kandış atmak, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'n', 'd', 'ı', 'ş', ' ', 'a', 't', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
kandış atmak kelimesinin tersten yazılışı kamta şıdnak diziliminde gösterilir.