kapı üstü yazıtı

kapı üstü yazıtı Alm. Sopraporta

(Süsleme) Camilerin ve evlerin kapıları üzerinde bulunan taş, ağaç, ya da madenden yapılmış, silmelerle çerçevelenmiş yazılı levha.


kapı üstü yazıtı için benzer kelimeler


kapı üstü yazıtı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'p', 'ı', ' ', 'ü', 's', 't', 'ü', ' ', 'y', 'a', 'z', 'ı', 't', 'ı', şeklindedir.
kapı üstü yazıtı kelimesinin tersten yazılışı ıtızay ütsü ıpak diziliminde gösterilir.