kapitalist sistem

kapitalist sistem İng. capitalism, capitalist system

1. Üretim araçlarının sahipliğinin ve denetiminin kârını ençoklamak amacındaki özel kesimin elinde olduğu, özel mülkiyet, girişim özgürlüğü, seçim özgürlüğü, iktisadi rasyonellik, sınırlı devlet ve serbest rekabete dayalı iktisadi ve sosyal sistem. 2. Stalin’in tanımladığı beş toplum biçiminden biri olup, üretim araçları mülkiyetinin kapitalist sınıfın elinde olduğu, ücretli emeğe dayalı toplum. krş. köleci sistem, sosyalist sistem 2, ilkel komünal sistem, feodal sistem 2


kapitalist sistem için benzer kelimeler


kapitalist sistem, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'p', 'i', 't', 'a', 'l', 'i', 's', 't', ' ', 's', 'i', 's', 't', 'e', 'm', şeklindedir.
kapitalist sistem kelimesinin tersten yazılışı metsis tsilatipak diziliminde gösterilir.