kaplam izergesi

kaplam izergesi İng. extension-function

(…) || Krş.. im yorumlayıcı izerge, içlem izergesi.


kaplam izergesi için benzer kelimeler


kaplam izergesi, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'p', 'l', 'a', 'm', ' ', 'i', 'z', 'e', 'r', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
kaplam izergesi kelimesinin tersten yazılışı isegrezi malpak diziliminde gösterilir.