kaplama noktası

kaplama noktası İng. closure point, contact point, cluster point

1. X ilingesel uzayının bir A altkümesi için, her yöresi A ile kesişen öğe, Anlamdaş. yanaşım noktası. 2. X üzerindeki bir süzgeç için, süzgeç içindeki her kümenin kaplamınca içerilen öğe. anl. yanaşım noktası. 3. E bir küme ve S bunun üzerinde bir süzgeç olmak üzere bir f (…)işlevi için, f (S) süzgeç tabanının ürettiği süzgecin kaplama noktası, Anlamdaş. yanaşım noktası.


kaplama noktası için benzer kelimeler


kaplama noktası, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'p', 'l', 'a', 'm', 'a', ' ', 'n', 'o', 'k', 't', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
kaplama noktası kelimesinin tersten yazılışı ısatkon amalpak diziliminde gösterilir.