kapsamlı kırsal tasarlama

kapsamlı kırsal tasarlama İng. comprehensive rural planning

Kırsal alanların doğal ve insansal kaynaklarının korunup geliştirilmesini, yerleşme düzeninin, toplumun gereksinmelerine en iyi biçimde yanıt verebilmesini sağlamak amacıyla, kaynaklarla gereksinmeler arasında uzun dönemde olumlu bir denge kurmayı amaçlayan tasarlama türü.


kapsamlı kırsal tasarlama için benzer kelimeler


kapsamlı kırsal tasarlama, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'p', 's', 'a', 'm', 'l', 'ı', ' ', 'k', 'ı', 'r', 's', 'a', 'l', ' ', 't', 'a', 's', 'a', 'r', 'l', 'a', 'm', 'a', şeklindedir.
kapsamlı kırsal tasarlama kelimesinin tersten yazılışı amalrasat lasrık ılmaspak diziliminde gösterilir.