kare dalga polarografisi

kare dalga polarografisi İng. square wave polarography

Polarografik sistemde doğrusal artan potansiyel yerine kare dalga potansiyeli uygulanması ile potansiyel taraması yapılan bir puls polarografi çeşidi.


kare dalga polarografisi için benzer kelimeler


kare dalga polarografisi, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'r', 'e', ' ', 'd', 'a', 'l', 'g', 'a', ' ', 'p', 'o', 'l', 'a', 'r', 'o', 'g', 'r', 'a', 'f', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
kare dalga polarografisi kelimesinin tersten yazılışı isifargoralop aglad erak diziliminde gösterilir.